Chinese Mafia (album)

Discography

Title: Chinese Mafia – The Leading Chinese Daily

Artist: Chinese Mafia

Label: Dongalo Wreckords / Electric Chair Entertainment

Year: 1997

Type: Long Play

Format: Cassette, CD, Digital

Language(s): Tagalog


Track List

  1. Eto na ang Tsekwa
  2. Bolanchaw 2
  3. Twagong
  4. Ang sino man
  5. Singkong Lugaw (feat: Chill)
  6. Respeto (feat: Andrew e. & Kikko (Kikong Kalyo Kilabot ng Kalentong))
  7. Kidnap
  8. Wala sa Oras

Spotify