Ang Testamento

Discography

Title: Ang Testamento

Artist: Oblaxz

Label: IPK-Oblaxz Music / D’Concorde

Year: 1998

Type: Long Play

Format: Cassette, CD, Digital

Language(s): Tagalog


Track List

 1. Ang Palikha (skit)
 2. Karahasan
 3. Ang Paggapi (skit)
 4. Puwersado !
 5. Suwail
 6. Immoral
 7. Dugo Sa Putikan
 8. Ang Hatol (skit)
 9. Buwitre
 10. Ang Sandali (skit)
 11. Sa Ngalan Ng Ama
 12. Mas Matimbang Sa Dugo
 13. Krus Na Landas (skit)
 14. Ang Testamento